Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Patronat
Partnerzy
 

VI Łódzki Konwent Informatyków

VI Łódzki Konwent Informatyków odbył się w 6-7 kwietnia 2017 r. w Smardzewicach.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Marcin Piekarek
Zastępca Dyrektora Centrum Informatyki Statystycznej w Głównym Urzędzie Statystycznym - zaprezentował, jak w praktyce korzystać automatyzacji dostępu do rejestrów statystycznych z wykorzystaniem API

 

Paweł Nowak
Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - opowiedział o tym jak budować zaufanie do e-usług publicznych i pozyskiwać dla nich nowych klientów

 

Jarosław Pudzianowski
Pełnomocnik Dyrektora CSIOZ ds. Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni - przedstawił niuanse przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej w usługach chmury obliczeniowej

 

Na konwencie można było dowiedzieć się m.in:

 • jakie projekty informatyczne będą realizowane przez samorząd województwa do 2020 r.
 • co zmieniło się w działaniu Profilu Zaufanego po jego wydzieleniu z systemu ePUAP
 • w jaki sposób funkcjonuje Portal Orzeczeń i jak wyszukiwać w nim informacje prawne
 • jak są udostępniane akta i informacje na Portalu Informacyjnym sądów powszechnych
 • o sposobach automatyzacji dostępu do rejestrów GUS z wykorzystaniem API
 • czym jest Linia Współpracy i jak poprzez nią wpływać na informatyzację jednostki
 • jak pozyskiwać klientów usług elektronicznych swojego urzędu
 • jakie wytyczne w zakresie reuse zawiera Program Otwierania Danych Publicznych
 • jak wdrożyć open source’owe narzędzia pracy grupowej w urzędzie
 • w jaki sposób przetwarzać elektroniczną dokumentację medyczną w chmurze

V Łódzki Konwent Informatyków

V Łódzki Konwent Informatyków odbył się w 7-8 kwietnia 2016 r. w Strykowie.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Marcin Szmaja - dyrektor w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi i przewodniczący zespołu wdrażania systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w administracji rządowej województwa łódzkiego - opowiedział o zasadach i korzyściach z elektronicznej wymiany informacji pomiędzy podmiotami województwa.

Piotr Wojciechowski - ekspert ds. bezpieczeństwa - omówił zagrożenia płynące z Sieci oraz pokazał jak w praktyczny sposób podejść do kwestii ochrony sieci lokalnej przed atakami DDoS.

Paweł Nowak - naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Departamentu Cyfryzacji w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego - przedstawił cele i zakres realizowanych przez samorząd województwa e-usług edukacyjnych.

 

Na konwencie można było dowiedzieć się m.in:

 • jak zabezpieczyć urząd zgodnie z wytycznymi KRMC
 • jak w województwie wdrażany jest jednolity system EZD PUW
 • jakie są korzyści z elektronicznej wymiany danych pomiędzy placówkami
 • kiedy, jak i gdzie będzie wdrażany projekt eSzkoła Łódzkie 2020
 • jakie są obowiązki ABI po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych
 • jak ulepszyć stronę WWW dzięki narzędziom do analizy odwiedzin
 • w jaki sposób monitorować sieć komputerową w urzędzie
 • jak chronić sieć przed atakami DDoS
 • czy konsolidacja służb IT sprawdza się w praktyce rozproszonych jednostek

IV Łódzki Konwent Informatyków

IV Łódzki Konwent Informatyków odbył się w 13-14 kwietnia 2015 r. w  Smardzewicach.

 

Zaproszeni goście specjalni

 

Sebastian Christow – zastępca dyrektora Departamentu Informatyzacji MAC – wyjaśnił, jak jest realizowany Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa oraz jakie projekty będą realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Marcin Szmaja – Dyrektor Biura Wojewody łódzkiego – opowiedział o korzyściach jakie Łódzkiemu Urzędowi Wojewódzkiemu przyniosło wdrożenie ujednoliconego systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją, a także o planach implementacji tego rozwiązania w jednostkach podległych wojewodzie.

 

Kajetan Wojsyk– Dyrektor do spraw europejskich CSIOZ – zaprezentował realizowane na zlecenie Ministerstwa Zdrowia krajowe projekty informatyczne w ochronie zdrowia oraz podpowiedział w jaki sposób obniżać koszty funkcjonowania placówek publicznych poprzez wymianę dokumentów elektronicznych pomiędzy podmiotami.

 

Mateusz Kamiński– prawnik specjalizujący się w zagadnieniach e-administracji i e-zdrowia, zastępca burmistrza Urzędu Miasta Rzgów – przedstawił praktyczne niuanse doręczeń za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 

Na konwencie można było dowiedzieć się m.in:

 • co zrobić, gdy w sieci Twojego urzędu wciąż pracują komputery z Windows XP
 • jak skonfigurować router brzegowy by zapewnić ciągłość dostępu do internetu w instytucji
 • jakie normy powinien spełniać sprzęt komputerowy w administracji publicznej
 • o licencjonowaniu oprogramowania w środowiskach zwirtualizowanych
 • jakie obowiązki wobec UKE musisz dopełnić, jeśli Twoja gmina posiada hot-spoty
 • co wynika z badań polskiej e-administracji i jak je wykorzystać przy informatyzacji urzędu
 • o kulisach digitalizacji dóbr kultury i sposobach prezentacji obiektów cyfrowych
 • w jaki sposób obniżyć koszty wydruku i usprawnić produkcję dokumentów papierowych w urzędzie
 • kiedy i gdzie będzie można skorzystać z usług Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

III Łódzki Konwent Informatyków

III Łódzki Konwent Informatyków odbył się w dniach 13-14 lutego 2014 r. w Smardzewicach.

 

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

 • ocena wpływu przedsięwzięcia na prywatność (Privacy Impact Assessment) jako część zadań informatyka przy tworzeniu i utrzymaniu  systemów informacyjnych administracji publicznej.
 • edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego
 • Intranet w urzędzie: budowa, organizacja i utrzymanie
 • bezpieczeństwo danych w środowisku VDI. Backup, odzyskiwanie, zarządzanie.
 • rozwój Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej
 • wybory przez Internet na przykładzie głosowania nad budżetem partycypacyjnym
 • zmiany w przepisach o informatyzacji przyjęte przez Sejm 10 stycznia 2014 r.
 • bezpieczna witryna: jak zadbać o bezpieczeństwo serwisów internetowych?
 • przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Widawa
 • przebudowa witryny internetowej placówki z punktu widzenia informatyka urzędu

II Łódzki Konwent Informatyków

II Łódzki Konwent Informatyków odbył się w dniach 4-5 lutego 2013 r. w Spale.

 

Podczas konwentu uczestnicy wzięli udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym oraz zapoznali się z ofertą nowych technologii i produktów. Udział w konwencie stanowił doskonałą okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami IT i ich zastosowaniem w administracji.

 

Wśród poruszanych tematów znajdowały się:

 • ewidencja miast ulic i adresów
 • praktyka stosowania elektronicznych skrzynek podawczych
 • Łódzka Regionalna Sieć Teleinformatyczna
 • Pojedynczy Punkt Kontaktowy
 • prawne aspekty zarządzania dokumentacją elektroniczną
 • wirtualizacja desktopów w instytucji publicznej
 • edukacyjne Wrota Regionu
 • informatyczny system zarządzania oświatą
 • bezpieczeństwo danych elektronicznych w administracji publicznej
 • nowoczesne technologie a oszczędności w sektorze publicznym
 • przykłady wdrożeń elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją

II Łódzki Konwent Informatyków to nie tylko część teoretyczna. Przeprowadzony został pokaz niszczenia magnetycznych nośników danych. Każdy z uczestników mógł BEZPŁATNIE oddać do zniszczenia jeden dysk twardy i otrzymał certyfikat zniszczenia.

I Łódzki Konwent Informatyków

I Łódzki Konwent Informatyków odbył się w dniach 19-20 kwietnia 2012 r. w Spale.

 

Celem konwentu była integracja lokalnego środowiska informatyków zatrudnionych w różnych placówkach administracji publicznej. Spotkanie stworzyło okazję do wymiany doświadczeń i dyskusji nad zagadnieniami it i ich zastosowaniu w administracji. Wśród prelegentów i zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Ministerstwa Gospodarki,Urzędu Miasta Wrocławia, Politechniki Warszawskiej,Fundacji Widzialni.eu, Urzędu Komunikacji Elektronicznej,Urzędu Miasta Wałbrzycha oraz doświadczeni specjaliści i prawnicy związani z sektorem publicznym.

 

Wśród poruszanych tematów znalazły się:

 • Działania na rzecz budowy społeczeństwa informacyjnego realizowane przez Województwo Łódzkie
 • e-Administracja oczami Comarch
 • Proaktywne monitorowanie sieci i użytkowników, zaawansowana inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania oraz ochrona danych przed wyciekiem na przykładzie Axence nVision 6.0.
 • Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG)
 • Cloud Computing uszyty na miarę
 • Dobre praktyki w zarządzaniu wydziałem informatyki
 • Nowoczesne technologie zarządzania zasobami IT a problemy bezpieczeństwa informacji
 • Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu
 • Postępowanie administracyjne z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
 • Budowa dostępnej strony WWW placówek publicznych
 • Możliwości inwestycyjne JST w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego
 • Aplikacje wspierające pracę komisji wyborczych i obsługę wyborów powszechnych
 • e-Ratusz: nowa jakość w rozwiązaniach informatycznych zastosowanych w trakcie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Prawne aspekty wykorzystania chmury obliczeniowej w administracji publicznej
 • Comarch e-Investor - Wirtualne Biuro Obsługi Inwestora
 • Kierunki rozwoju administracji publicznej w XXI w. – automatyzacja procesów biznesowych

Patroni I Łódzkiego Konwentu Informatyków:

 • Ministerstwo Gospodarki
 • Centrum Projektów Informatycznych
 • Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień
 • Wójt Gminy Inowłódz

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Informacje o cookies © 2018 PRESSCOM Sp. z o.o.